Thêm bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật

Bật tính năng bảo mật hai lớp để bất cứ khi nào có nỗ lực đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt mới vào tài khoản của bạn thì phải cung cấp mã (ngoài mật khẩu của bạn). Chúng tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để thông báo cho bạn mã mới mỗi khi đăng nhập.

  1. Đăng nhập và đi đến trang Bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Bên cạnh "Bảo mật hai lớp", nhấp vào nút Bật/tắt để bật tính năng này Image of the toggle button set to the On position..
  3. Nhập số di động của bạn.
  4. Nhấp vào Gửi SMS hoặc Gọi điện cho tôi để nhận mã xác minh.
  5. Nhập mã xác minh nhận được, sau đó nhấp vào Xác minh.
  6. Nhấp vào Tạo mật khẩu ứng dụng ( nếu bạn truy cập vào Yahoo Mail từ ứng dụng của bên thứ ba ) hoặc nhấp vào Bỏ qua.

Bạn muốn tắt tính năng này? Chỉ cần truy cập lại vào trang bảo mật và đổi vị trí nút chuyển sang vị trí tắt Image of the toggle button set to the Off position..