Thêm bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật

Bật bảo mật hai lớp để yêu cầu mã (ngoài mật khẩu của bạn) bất cứ khi nào có hoạt động đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt mới. Nếu đang sử dụng Yahoo Khóa Tài khoản để đăng nhập, bạn cần tắt tính năng này để bật Bảo mật 2 lớp.

Sử dụng bảo mật 2 lớp với các ứng dụng của Yahoo

Thông báo đẩy sẽ được gửi tới bất kỳ ứng dụng Yahoo nào trên thiết bị di động của bạn.

Bật bảo mật 2 lớp để xác thực ứng dụng

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Bật 2SV.
 3. Chọn Mọi ứng dụng Yahoo cho phương thức bảo mật 2 lớp của bạn.
 4. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Đăng nhập bằng tính năng bảo mật 2 lớp để xác thực ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo bằng mật khẩu của bạn.
 2. Mở ứng dụng Yahoo bất kỳ trên thiết bị.
 3. Nhấp vào Phê duyệt từ điện thoại.
 4. Nhấp vào Có, gửi thông báo cho tôi.
 5. Mở ứng dụng, rồi nhấn vào để phê duyệt.

Sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp với điện thoại

Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn văn bản hoặc gọi điện để cung cấp cho bạn một mã mới và bạn cần nhập mã này khi đăng nhập. Mỗi lần chúng tôi có thể dùng một số điện thoại khác nhau để liên hệ với bạn.

Bật 2 bước cho điện thoại

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Bật 2SV.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Chọn Số điện thoại cho phương thức bảo mật 2 lớp.
 5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Đăng nhập bằng tính năng bảo mật 2 lớp cho điện thoại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo bằng mật khẩu của bạn.
 2. Nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại của bạn.
 3. Nhấn vào Xác minh.

Sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp với ứng dụng xác thực

Ứng dụng xác thực sẽ cung cấp mã xác minh an toàn, đóng vai trò là bước thứ hai trong quy trình bảo mật 2 lớp. Sau khi nhập mật khẩu, bạn cần nhập mã mà ứng dụng xác thực đã tạo ra để đăng nhập. 

Làm cách nào để có được ứng dụng xác thực?

Bạn có thể tải ứng dụng xác thực xuống từ Cửa hàng Google Play hoặc App Store. Các ứng dụng xác thực phổ biến gồm Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator và Authy.

Bật tính năng bảo mật 2 lớp cho ứng dụng xác thực

Mã khôi phục khẩn cấp - Bạn có thể được cung cấp một mã riêng khi đăng ký để phòng trường hợp bạn không thể dùng ứng dụng xác thực . Hãy in hoặc viết thông tin này ra và giữ an toàn nhưng có thể lấy được nếu bạn không thể dùng ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Bật 2SV.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Chọn Ứng dụng xác thực cho phương thức bảo mật 2 lớp.
  - Để thấy tùy chọn này, bạn cần có ít nhất 2 phương thức khôi phục trên tài khoản của mình.
 5. Nhấn vào Tiếp tục.
 6. Quét mã QR bằng ứng dụng xác thực.
 7. Nhấn vào Tiếp tục.
 8. Nhập mã hiển thị trong ứng dụng xác thực.
 9. Nhấn vào Xong.

Đăng nhập bằng tính năng bảo mật 2 lớp cho ứng dụng xác thực

 1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo bằng mật khẩu của bạn.
 2. Nhập mã hiển thị trong ứng dụng xác thực.
 3. Nhấn vào Xác minh.

Tắt tính năng bảo mật 2 lớp của tài khoản

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
 2. Bên cạnh "Bảo mật 2 lớp", nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Tắt.

Bạn đang truy cập Yahoo Mail trong ứng dụng của bên thứ ba? Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng.