Tại sao tôi phải đăng nhập trong khi tùy chọn “Giữ tôi đăng nhập” đã được chọn?

Duy trì đăng nhập vào tài khoản Yahoo giúp bạn truy cập nhanh chóng và tiện lợi vào tất cả các dịch vụ Yahoo yêu thích của bạn. Theo mặc định, tài khoản của bạn được thiết lập “Giữ tôi đăng nhập” trong 2 tuần, trừ khi bạn đăng xuất. Tuy nhiên, có một số tình huống bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại.

  • Bạn đã vô tình nhấn vào Thoát.
  • Bạn đang sử dụng một trình duyệt mới khác với phiên đăng nhập trước của mình.
  • Bạn đang ở trên trang Bảo mật tài khoản - Yahoo yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu để truy cập vào các thông tin nhạy cảm.
  • Tập tin cookie bị hỏng - Nếu đúng là như vậy, bạn có thể xóa tập tin cookie để khắc phục vấn đề.
  • Cookie bị xóa thủ công - Nếu các cài đặt không bị thay đổi, sau khi đăng nhập, bạn sẽ được duy trì đăng nhập.