Lời nhắc Đăng nhập sau khi đánh dấu ô “Giữ tôi đăng nhập”

Chúng tôi muốn bạn có thể giữ đăng nhập vào tài khoản của mình một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng muốn giữ bảo mật cho tài khoản của bạn.

Bạn có thể được nhắc đăng nhập lại vì

  • Nơi và cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Cài đặt máy tính hoặc phần mềm.

 

Cách bạn đăng nhập

Bạn đã được đăng xuất

Bạn có thể đã vô tình nhấn vào Thoát

Bạng đang đi đến trang Thông tin Tài khoản.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi luôn hỏi mật khẩu của bạn khi bạn truy cập các thông tin nhạy cảm.

Bạn đang đăng nhập vào một tài khoản Yahoo khác

Đăng nhập vào một tài khoản Yahoo khác, thậm chí trong một cửa sổ hoặc tab trình duyệt mới, sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi tài khoản đầu tiên.
Tìm hiểu cách đăng nhập vào nhiều hơn một tài khoản cùng một lúc.

Cài đặt máy tính hoặc phần mềm

Phần mềm bảo mật của bạn đang tự động xóa cookie

Khi cookie bị xóa, bạn sẽ phải đăng nhập lại khi mở lại trình duyệt của mình.

Trình duyệt của bạn đang tự động xóa cookie

Kiểm tra xem liệu trình duyệt của bạn có tự động xóa cookie hay không.
Tìm hiểu cách kiểm tra xem liệu trình duyệt của bạn có tự động xóa cookie hay không.

Cookie của bạn đã bị xóa thủ công

Việc xóa cookie giữ bạn đăng nhập vào Yahoo nghĩa là bạn phải đăng nhập lại vào lần truy cập tài khoản tiếp theo.

Tập tin cookie của bạn đã bị hỏng

Xóa cookie của bạn nếu chúng bị hỏng.
Tìm hiểu cách xóa cookie của trình duyệt.