Các bước cần thực hiện nếu bạn nghi ngờ bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo

Nếu bạn cho rằng bạn có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet, thanh tra bưu điện và/hoặc Ủy ban Thương mại Liên bang tại các địa chỉ Web sau:

Bạn cũng có thể liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương (thông qua số điện thoại không khẩn cấp).

Bạn có thể tìm thêm thông tin về lừa đảo tại:

https://www.fraud.org/