Xóa kết quả tìm kiếm khỏi Yahoo Search

Yahoo Search hiển thị kết quả Web từ rất nhiều nguồn trên internet. Các nội dung này bao gồm kết quả từ các trang Yahoo và các trang không phải củaYahoo.

  Thông tin hữu ích: Khi bạn yêu cầu xóa một kết quả tìm kiếm cụ thể khỏi Yahoo Search, sẽ rất quan trọng nếu biết được kết quả tìm kiếm đến từ một trang web Yahoo hay một trang web không phải của Yahoo. Yahoo không có quyền kiểm soát đối với thông tin gì được phát hành trên các trang web ngoài mạng lưới Yahoo.

Kết quả tìm kiếm từ các trang web không phải củaYahoo

Nếu kết quả tìm kiếm bạn muốn xóa là một trang web không phải của Yahoo, chúng tôi khuyên bạn trước tiên liên hệ với chủ sở hữu, nhà cung cấp nội dung hoặc nhà cung cấp tên miền của trang web đó về yêu cầu của mình.

  • Thông tin liên hệ của một trang web thường nằm trên chính trang web đó.
  • Bạn có thể tra nhà cung cấp tên miền của một trang web qua các dịch vụ như WhoIs.net.

Khi nào Yahoo Search sẽ xóa kết quả mà một trang web đã dừng phát hành?

Sau khi một trang web không phải của Yahoo đã cập nhật nội dung của họ, Yahoo Search sẽ phản ánh cập nhật này sau khi chu kỳ làm mới nội dung tiếp theo của chúng tôi hoàn tất (tối đa 6-8 tuần). Cho đến lúc đó, bạn sẽ vẫn nhìn thấy kết quả đó trong kết quả Yahoo Search.

Chuyện gì xảy ra nếu thông tin cá nhân của tôi được phát hành?

Nếu một trang web có chứa thông tin có thể nhận dạng cá nhân, hay “PII" (như số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng), thì Yahoo có thể có khả năng xóa thông tin đó khỏi kết quả tìm kiếm của mình, mặc dù chúng tôi không thể kiểm soát được trang web nơi thông tin này được phát hành.

Hãy xem các tùy chọn hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp thêm. Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân được hiển thị để chúng tôi có thể điều tra.

  Tên cá nhân không phải là duy nhất: Một số người có thể có cùng tên. Vì vậy, kết quả Yahoo Search với nội dung về một người khác, có cùng tên giống bạn, có thể không được thay đổi hoặc xóa.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Chuyện gì xảy ra nếu thông tin tôi muốn xóa không còn được đăng trên trang web nữa nhưng thông tin đó vẫn hiển thị trong Yahoo Search?

Đáp: Kết quả Yahoo Search "tham chiếu" đến một trang Web không còn được công khai sẽ tự động bị xóa khỏi kết quả Yahoo Search trong lần làm mới tiếp theo. Quy trình làm mới này xảy ra định kỳ và tự động, có thể mất đến 6-8 tuần.