Đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu Yahoo

Mật khẩu Yahoo cho phép bạn truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo bạn sử dụng. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu để lấy lại tài khoản Yahoo. Bạn cũng nên cập nhật mật khẩu thường xuyên và đảm bảo mật khẩu này không trùng với những mật khẩu khác bạn sử dụng.

  Không có tùy chọn để đổi mật khẩu? - Bạn có thể đã bật Khóa Tài khoản, vì vậy, bạn sẽ cần tắt tính năng này trước khi đặt mật khẩu mới.

Đặt lại mật khẩu bị quên

Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập, công cụ đặt lại mật khẩu và khôi phục tài khoản của Yahoo, để lấy lại tài khoản của bạn.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập một trong các mục khôi phục tài khoản được liệt kê.
 3. Nhấp vào Tiếp tục.
 4. Thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

Đổi mật khẩu

Từ trình duyệt web trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động:

 1. Đăng nhập vào trang bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Đổi mật khẩu.
 3. Nhập mật khẩu mới.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.

Từ hầu hết các ứng dụng Yahoo dành cho thiết bị di động:

 1. Chạm vào biểu tượng Menu Image of the side menu icon..
 2. Nếu đang sử dụng ứng dụng Yahoo Mail, hãy chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào cài đặt Bảo mật.
 5. Nhập mã bảo mật của bạn.
 6. Nhấn vào Thay đổi mật khẩu.
 7. Nhấn vào Tôi muốn thay đổi mật khẩu của mình.
 8. Nhập và xác nhận mật khẩu mới rồi nhấn vào Tiếp tục.

  Nếu các bước này không hoạt động trong ứng dụng của bạn, hãy thay đổi mật khẩu bằng trình duyệt trên di động.