Đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu Yahoo

Mật khẩu Yahoo cho phép bạn truy cập vào mọi dịch vụ Yahoo bạn sử dụng. Nếu quên mật khẩu thì bạn có thể đặt lại mật khẩu để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Yahoo của mình. Bạn nên cập nhật mật khẩu thường xuyên và đảm bảo mật khẩu này không trùng với những mật khẩu khác bạn sử dụng.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập, công cụ đặt lại mật khẩu và khôi phục tài khoản của Yahoo, để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

 1. Truy cập Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
 2. Nhập một trong những mục khôi phục tài khoản được liệt kê.
 3. Nhấn Tiếp tục.
 4. Làm theo hướng dẫn trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.

Thay đổi mật khẩu

Từ trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động:

 1. Đăng nhập vào trang bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Đổi mật khẩu.
 3. Nhập mật khẩu mới.
 4. Nhấn Tiếp tục.

Từ hầu hết các ứng dụng di động của Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
 2. Nếu bạn dùng ứng dụng Yahoo Mail, hãy nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Bảo mật.
 5. Nhập mã bảo mật của bạn.
 6. Nhấn vào Đổi mật khẩu.
 7. Nhấn vào Tôi muốn đổi mật khẩu.
 8. Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại, sau đó nhấn vào Tiếp tục.

Nếu các bước này không dùng được trên ứng dụng, hãy thay đổi mật khẩu bằng trình duyệt di động.

  Không có tùy chọn thay đổi mật khẩu? - Bạn có thể đã bật Khóa Tài khoản. Bạn cần phải tắt tùy chọn này thì mới có thể đặt mật khẩu mới.